Ekonomické vzťahy Iránu a Slovenska

Ekonomické vzťahy Iránskej isl. republiky a Slovenskej republiky

 

História Ekonomické vzťahy medzi Iránskou islamskou republikou a Slovenskou republikou nemaju dlhú históriu – od roku 1993 ked vznikla  Slovenská republika. Výrazným a dominantným aspektom hospodárskych vzťahov medzi dvomi krajinami bola ako za čias bývalého Československa hlavne priemyselná stránka, ktorá našťastie disponuje kredebilitou a dobrou povesťou v Iráne. Obidve krajiny inšpirovavané pozitívnou minulosťou, v priebehu posledných 20 rokov urobili významné kroky k rozvoju týchto väzieb a k vzájomnej spolupráci v oblasti spoločných záujmov.


Návšteva podpredsedu Vlády a ministra zahraničných vecí SR, pána Miroslava Lajčaka v Iráne v septembri 2014 bola významným míľnikom v týchto vzťahoch. Podpísanie zásadných ekonomických dohôd (Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia a Dohoda o vzájomnej podpore a ochrane investícií) počas návštevy podpredsedu Vlády a ministra financií Slovenskej republiky Petra Kažimíra v Iráne v januári 2016 patrí medzi najvýznamnejšie udalosti v histórii bilaterálnych hospodárskych vzťahov medzi Teheránom a Bratislavou. Tieto dohody boli podpísané ministrami financií a ekonomických záležitostí Iránu Alim Tayebniaom a ministrom financií SR Petrom Kažimírom.

 

 

Návštevu podpredsedu Vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra nasledovala návšteva ministra hospodárstva SR Vazila Hudáka v Iráne v marci 2016 s cieľom prehĺbenia ekonomických bilaterálnych aktivít. Aktivity súkromných sektorov oboch krajín a oirganizovanie obchodných a ekonomických fór v niekoľkých veľkomestách v Iráne tiež patria k udalostiam v oblasti ekonomickej spolupráce medzi oboma krajinami a ovplyvnili vytváranie novej perspektívy a zvyšovanie objemu obchodnej spolupráce.

Návšteva ministra zahraničných vecí  Iránskej islamskej republiky Dr. Zarifa na Slovensku v novembri 2016,  neskôr návšteva podpredsedu vlády Slovenskej republiky pána Petra Pellegriniho v Iráne v marci 2017, ako aj podpísanie Memoranda o porozumení medzi Eximbankou SR a Organizáciou pre investície, hospodársku a technickú pomoc Iránu boli ďalšie významné udalosti, ktoré do značnej miery prispeli k rozšíreniu vzájomnej spolupráce. 

V dôsledku rozvoja bilaterálnych obchodných aktivít a spolupráce vzrástol objem vzájomného obchodu v ostatných rokov o 50%. Obchodná bilancia medzi Iránom a Slovenskom dosiahla viac ako 25 mil. EUR, z čoho 18,5 mil. EUR predstavuje slovenský export do Iránu a viac ako  6,5 mil. EUR tvoril dovoz z Iránu na Slovensko.

 

 

Obchodná výmena medzi SR a Iránom

 2012 – 2016  (mil. EUR)

 

 

rok

bilancia

dovoz na Slovensko

vývoz zo Slovenska

SALDO

2012

$ 18.13

4.8

13.25

-8.45

2013

10.7

4.49

6.21

-1.71

2014

18.12

5.5

12.61

-7.11

2015

25.023

6.547

18.475

-11.928

2016

30.863

 9/766

 21.096

-11.330 

 

 

Najčastejšie komodity dovážané z Iránu na Slovensko

Z Iránu sa na Slovensko najčastejšie dovážajú potravinárske výrobky, pistácie, sušené ovocie, oriešky, datle, sušené bylinky, korenie, enzýmy, stroje a koberce.

 

Najčastejšie komodity vyvážané zo Slovenska do Iránu

 

Zo Slovenska sa do Iránu najčastejšie vyvážajú priemyselné stroje, železničné prístroje a technológie, turbíny, generátory, komponenty pre elektrárne, ložiská, magnezity, RTG filmy a iné medicínske prístroje, vodné čerpadlá, ventilátory vzduchu, viacvrstvové drôty a iné technické súčiastky pre energetiku.