Konzulárne oddelenie

 

Veľvyslanectvo Iránskej islamskej republiky vo Viedni je ochotné poskytnúť cudzím štátnym príslušníkom víza pre vstup na územie Iránskej islamskej republiky podľa platných zákonov a predpisov krajiny.

Informácie týkajúce sa získania víz platí:

1.      O vízum môžu požiadať občania všetkých krajín, ktorí sú držiteľmi platného cestovného pasu (pas musí byť platný minimálne 6 mesiacov a musí obsahovať  dostatočný počet prázdnych listov).

2.      Občania cudzích krajín nepotrebujú vízum pre cestovania do zón voľného obchodu v Iránskej islamskej republike (Kish, Gheshm, Chabahar, atd.) a môžu dostať povolenie na pobyt na 14 dni. V prípade cestovania do vnútrozemia krajiny a do iných oblastí, sa môžu so žiadosťou o vízum obrátiť na miestne detašované pracoviská Ministerstva zahraničných veci Iránskej islamskej republiky.

3.      Cudzinec, ktorý uzavrel manželstvo s občiankou Iránskej islamskej republiky a cestuje do Iránu spoločne so svojou manželkou, okrem požadovaných dokladov pre získanie víz uvedených v príslušnej časti musí doložiť k žiadosti o vízum aj tieto dokumenty:

-      písomnú žiadosť manželky

-      kópiu sobášneho listu

4.      Dieťa, ktoré sa narodí občianke Iránskej islamskej republiky (o ktorého otec je cudzincom), môže cestovať do Iránu len na základe platného víza. Preto okrem požadovaných dokladov pre získanie víz  uvedených v príslušnej častimusí kžiadosti o vízum doložiť aj tieto dokumenty:

-      Kópiu rodného listu,

-      Písomnú žiadosť matky

-       Kópiu sobášneho listu

Email :

iranemb.bts@mfa.gov.ir